Anunt in vederea Achizitionarii Serviciilor de verificare tehnica si de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru

Obiectivul de investitii “Construire parc fotovoltaic de 0.99 MW, Municipiul Buzau”, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta - Componenta 6 Energie.

Perioada estimata pentru prestarea serviciilor: Iunie 2024. 

Valoarea estimata: 14.880 lei fara TVA.

Operatorii economici interesati pot solicita Caietul de sarcini la adresa: achizitii@romconstruct.ro

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut, ce indeplineste in totalitate cerintele Caietului de sarcini.

Termen limita de depunere a ofertelor: 14.02.2024.